Танилцуулга

Үндсэн зорилго

Монгол улс, ЮНЕСКО-ийн үзэл санаа, уриа дуудлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд үндэсний байгууллагуудыг өргөнөөр оролцуулах, ЮНЕСКО-Монголын хамтын ажиллагааг төлөвлөн чиглүүлэх, уялдуулан зохицуулах үүргийг гүйцэтгэх зорилго бүхий ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссыг 1963 оны гуравдугаар сард  ЮНЕСКО-ийн Дүрмийн заалтын VII зүйлд нийцүүлэн Засгийн газар болон холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан байгуулж, дүрмийг нь баталсан.

readmore

Registered Heritages

Дэлхийн өв СОЁЛ СОЁЛ
Соёлын биет бус өв СОЁЛ СОЁЛ
Баримтат өв Communication and Information Communication and Information
WORLD NETWORK OF BIOSPHERE RESERVES БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Scroll