Танилцуулга

Үндсэн зорилго

Монгол улс, ЮНЕСКО-ийн үзэл санаа, уриа дуудлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэгжүүлэхэд үндэсний байгууллагуудыг өргөнөөр оролцуулах, ЮНЕСКО-Монголын хамтын ажиллагааг төлөвлөн чиглүүлэх, уялдуулан зохицуулах үүргийг гүйцэтгэх зорилго бүхий ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссыг 1963 оны гуравдугаар сард  ЮНЕСКО-ийн Дүрмийн заалтын VII зүйлд нийцүүлэн Засгийн газар болон холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан байгуулж, дүрмийг нь баталсан.

дэлгэрэнгүй

Бүртгэгдсэн Өвүүд

Дэлхийн өв СОЁЛ СОЁЛ
Соёлын биет бус өв СОЁЛ СОЁЛ
Баримтат өв МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
ЮНЕСКО-ийн Шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээ БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Дээш