Салбар

Монголын Үндэсний Комисс

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь сайн сайхан амьдралыг бий болгох, шударга ёс, хүний эрхийг дээдлэх зарим дээр үндэслэн дэлхийн бүх улс орны энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийн төлөөх хамтын ажиллагааг дэмжин даян дэлхийд энх тайван, аюулгүй байдлыг тогтоох зорилготой.

ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс
ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс
ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс

ЮНЕСКО-ийн Монголын Үндэсний Комисс

Дээш