Мэдээ

Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлангийн хураангуй монгол хэлээр нийтлэгдлээ

Боловсрол ба технологи: Хэний талд үйлчлэх хэрэгсэл вэ?" сэдэвт 2023 оны Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлангийн хураангуйг монгол хэлээр холбоосоор орж хүлээн авна уу. 

unescoДээш