БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

“Лореал – ЮНЕСКО” шагнал

ЮНЕСКО нь дэлхийд алдартай Лореал корпорацитай хамтран шинжлэх ухааны салбарт онцгой амжилт гаргасан эмэгтэй эрдэмтдийг жил бүр алдаршуулж “Лореал-ЮНЕСКО” шагналыг нэг эмэгтэй эрдэмтэнд олгодог. Энэхүү шагналыг 100,000 ам.доллар дагалддаг. Тус шагналд нэр дэвшигчид нь  шинжлэх ухааны хөгжил дэвшилд гарамгай хувь нэмэр оруулсан, шинжлэх ухааны аль нэг салбарын хөгжилд тодорхой үр нөлөөг үзүүлж, өөрийн ур чадвараар олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, шинжлэх ухааны боловсролыг сайжруулахад бодит хувь нэмэр оруулсан байх шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авах боломжтой:

https://www.forwomeninscience.com/en/homeДээш