Холбоо барих


Номын сан

ХҮН БА ШИМ МАНДАЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

ХҮН БА ШИМ МАНДАЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

 • 2018/10-04
 • 146

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 2018/10-04
 • 322

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

 • 2018/10-04
 • 236

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

 • 2018/09-14
 • 244

2018 оны 9 дүгээр сарын 14

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

 • 2018/05-09
 • 1250

2018 оны 5 дугаар сарын 9

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

 • 2018/05-08
 • 490

2018 оны 5 дугаар сарын 8

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

 • 2018/05-07
 • 1120

2018 оны 5 дугаар сарын 7

COMMUNITY LEARNING CENTERS

COMMUNITY LEARNING CENTERS

 • 2018/04-16
 • 719

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

HERITAGE IN A BOX

HERITAGE IN A BOX

 • 2018/04-16
 • 514

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

 • 2018/04-04
 • 425

2018 оны 4 дүгээр сарын 4

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

 • 2018/04-03
 • 403

2018 оны 4 дүгээр сарын 3

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ ...

 • 2018/01-08
 • 1398

2018 оны 1 дүгээр сарын 8

Техник, мэргэжлийн боловсрол

Техник, мэргэжлийн боловсрол

 • 2017/09-07
 • 690

2017 оны 9 дүгээр сарын 8

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

 • 2017/08-31
 • 784

9 дүгээр сарын 1

Мэдээ мэдээлэл


2018 оны 9 дүгээр сарын 25


Тэмдэглэлт өдрүүд