Холбоо барих


Номын сан

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 2018/10-04
 • 227

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

 • 2018/10-04
 • 151

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

 • 2018/09-14
 • 145

2018 оны 9 дүгээр сарын 14

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

 • 2018/05-09
 • 1159

2018 оны 5 дугаар сарын 9

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

 • 2018/05-08
 • 409

2018 оны 5 дугаар сарын 8

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

 • 2018/05-07
 • 1026

2018 оны 5 дугаар сарын 7

COMMUNITY LEARNING CENTERS

COMMUNITY LEARNING CENTERS

 • 2018/04-16
 • 645

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

HERITAGE IN A BOX

HERITAGE IN A BOX

 • 2018/04-16
 • 440

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

 • 2018/04-04
 • 356

2018 оны 4 дүгээр сарын 4

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

 • 2018/04-03
 • 337

2018 оны 4 дүгээр сарын 3

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ ...

 • 2018/01-08
 • 1327

2018 оны 1 дүгээр сарын 8

Техник, мэргэжлийн боловсрол

Техник, мэргэжлийн боловсрол

 • 2017/09-07
 • 624

2017 оны 9 дүгээр сарын 8

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

 • 2017/08-31
 • 720

9 дүгээр сарын 1

Мэдээ мэдээлэл
2018 оны 9 дүгээр сарын 25
Тэмдэглэлт өдрүүд