Холбоо барих


Номын сан

“Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy”

“Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy”

 • 2017/04-01
 • 9

2017 оны 4 дүгээр сарын 24

Preventing violent extremism through education

Preventing violent extremism through education

 • 16 цагийн өмнө
 • 9

2017 оны 4 дүгээр сарын 24

"Боловсролын хяналт шинжилгээний дэлхийн тайлан ...

 • 16 цагийн өмнө
 • 13

2017 оны 4 дүгээр сарын 24

Дэлхий гарагийн тухай надад ярьж өгөөч

Дэлхий гарагийн тухай надад ярьж өгөөч

 • 2016/03-22
 • 419

Дэлхий гарагийн тухай надад ярьж өгөөч

Усны тухай надад ярьж өгөөч

Усны тухай надад ярьж өгөөч

 • 2016/03-22
 • 982

Усны тухай надад ярьж өгөөч

Шим мандлын тухай надад ярьж өгөөч

Шим мандлын тухай надад ярьж өгөөч

 • 2016/03-22
 • 675

Tell me about the Biosphere Reserves

Youth X Change Guidebook - Mongolian version

Youth X Change Guidebook - Mongolian version

 • 2016/03-21
 • 838

Уур амьсгалын өөрчлөлт ба амьдралын хэв маяг

Youth X Change Guidebook

Youth X Change Guidebook

 • 2016/03-21
 • 779

Climate change and Lifestyle Guidebook

Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсрол

Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсрол

 • 2015/03-31
 • 1702

Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсрол - Зөвлөмж

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit trafficking of Cultural objects in Mongolia - Policy recommendation

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit ...

 • 2015/03-12
 • 1723

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit trafficking of Cultural objects in Mongolia - Policy recommendation

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit trafficking of Cultural objects in Mongolia - Achievement Report

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit ...

 • 2015/03-12
 • 1488

UNESCO-Monaco Cooperation: Capacity building for the fight against the illicit trafficking of Cultural objects in Mongolia - Achievement Report

Бүх нийтийн боловсролын (БНБ)-ын хяналт үнэлгээний дэлхийн тайлан 2013/2014

Бүх нийтийн боловсролын (БНБ)-ын хяналт ...

 • 2015/01-28
 • 1323

Бүх нийтийн боловсролын (БНБ)-ын хяналт үнэлгээний дэлхийн тайлан 2013/2014

ЮНЕСКО Монакогийн хамтын ажиллагаа: Соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаатай тэмцэх чадавх дээшлүүлэх төсөл - Үр дүнгийн тайлан

ЮНЕСКО Монакогийн хамтын ажиллагаа: Соёлын эд ...

 • 2015/01-26
 • 1255

ЮНЕСКО Монакогийн хамтын ажиллагаа: Соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаатай тэмцэх чадавх дээшлүүлэх төсөл - Үр дүнгийн тайлан

Соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаатай тэмцэх: Бодлогын зөвлөмж

Соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаатай тэмцэх: ...

 • 2015/01-26
 • 1603

Соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаатай тэмцэх: Бодлогын зөвлөмж

СОЁЛЫН ӨВИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

СОЁЛЫН ӨВИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ: Тулгамдсан ...

 • 2015/01-26
 • 2378

СОЁЛЫН ӨВИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

"Ертөнцийн шинжлэх ухааны дүр зургийн өөрчлөлт ...

 • 2014/12-04
 • 1329

Дэлхийн Философийн өдөр

Дэлхийн өвийн тухай надад ярьж өгөөч

Дэлхийн өвийн тухай надад ярьж өгөөч

 • 2014/11-27
 • 1264

Дэлхийн өв - World Heritage

Багшийн МХТ-ийн чадамжийн хүрээ ЮНЕСКО-гийн зөвлөмж

Багшийн МХТ-ийн чадамжийн хүрээ ЮНЕСКО-гийн ...

 • 2014/11-27
 • 1436

Багшийн МХТ-ийн чадамжийн хүрээ

Мэдээ мэдээлэл2017 оны 4 дүгээр сарын 19


“БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЛХИЙН ТАЙЛАН 2016” ТАНИЛЦУУЛГА


2017 оны 2 дүгээр сарын 3 ны өдөр2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Тэмдэглэлт өдрүүд