Холбоо барих


Номын сан

ХҮН БА ШИМ МАНДАЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

ХҮН БА ШИМ МАНДАЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

 • 2018/10-04
 • 210

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 2018/10-04
 • 397

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

ГЕОПАРК ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДҮРЭМ

 • 2018/10-04
 • 315

2018 оны 10 дугаар сарын 4

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

ЮНЕСКО 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

 • 2018/09-14
 • 319

2018 оны 9 дүгээр сарын 14

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

СОЁЛЫН БОДЛОГЫГ ДАХИН ТОДОРХОЙЛОХ

 • 2018/05-09
 • 1329

2018 оны 5 дугаар сарын 9

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

ЦАХИМ ХҮЧИРХЭГЖИЛТ

 • 2018/05-08
 • 568

2018 оны 5 дугаар сарын 8

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

БҮХ НИЙТИЙН СУРАЛЦАХУЙ

 • 2018/05-07
 • 1198

2018 оны 5 дугаар сарын 7

COMMUNITY LEARNING CENTERS

COMMUNITY LEARNING CENTERS

 • 2018/04-16
 • 786

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

HERITAGE IN A BOX

HERITAGE IN A BOX

 • 2018/04-16
 • 584

2018 оны 4 дүгээр сарын 16

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

ЮНЕСКО-ИЙН МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

 • 2018/04-04
 • 486

2018 оны 4 дүгээр сарын 4

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

БОМБООЛОЙ ГОЛОО АВАРСАН НЬ

 • 2018/04-03
 • 461

2018 оны 4 дүгээр сарын 3

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ

СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ ...

 • 2018/01-08
 • 1463

2018 оны 1 дүгээр сарын 8

Техник, мэргэжлийн боловсрол

Техник, мэргэжлийн боловсрол

 • 2017/09-07
 • 740

2017 оны 9 дүгээр сарын 8

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

Боловсрол амьдралыг өөрчилдөг

 • 2017/08-31
 • 846

9 дүгээр сарын 1

Мэдээ мэдээлэл


2018 оны 9 дүгээр сарын 25


Тэмдэглэлт өдрүүд