Холбоо барих


ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД

2016 оны Дэлхийн багш нарын өдрийг тохиолдуулан холбогдох байгууллагуудын удирдлагын хамтарсан илгээлт

2016 оны Дэлхийн багш нарын өдрийг тохиолдуулан ...

 • 2016/10-05
 • 1280

2016 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр

 • 2015/03-08
 • 4302

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр

Олон Улсын Энх тайвны өдөр

Олон Улсын Энх тайвны өдөр

 • 2014/09-21
 • 2382

Олон Улсын Энх тайвны өдөр

Бичиг үсгийн олон улсын өдөр

Бичиг үсгийн олон улсын өдөр

 • 2014/09-08
 • 2572

Бичиг үсгийн олон улсын өдөр

Биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалахын төлөө олон улсын өдөр

Биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалахын төлөө ...

 • 2014/05-22
 • 3538

Биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалахын төлөө олон улсын өдөр

Харилцан ойлголцол, хөгжил дэвшлийн төлөө соёлын олон төрөл зүйлийг дэмжих дэлхийн өдөр

Харилцан ойлголцол, хөгжил дэвшлийн төлөө ...

 • 2014/05-21
 • 3795

Харилцан ойлголцол, хөгжил дэвшлийн төлөө соёлын олон төрөл зүйлийг дэмжих дэлхийн өдөр

Олон улсын Музейн өдөр

Олон улсын Музейн өдөр

 • 2014/05-18
 • 4325

Олон улсын Музейн өдөр

Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр

Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр

 • 2014/05-03
 • 3686

Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр

Олон улсын Жааз хөгжмийн өдөр

Олон улсын Жааз хөгжмийн өдөр

 • 2014/04-30
 • 1775

Олон улсын Жааз хөгжмийн өдөр

Ном, зохиогчийн эрхийг хамгаалах дэлхийн өдөр

Ном, зохиогчийн эрхийг хамгаалах дэлхийн өдөр

 • 2014/04-23
 • 1908

Ном, зохиогчийн эрхийг хамгаалах дэлхийн өдөр

Дэлхийн Усны өдөр

Дэлхийн Усны өдөр

 • 2014/03-22
 • 4823

Дэлхийн Усны өдөр

Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах явдлыг устгахын төлөө олон улсын өдөр

Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах явдлыг ...

 • 2014/03-21
 • 1612

Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах явдлыг устгахын төлөө олон улсын өдөр

Олон улсын Наурызын өдөр

Олон улсын Наурызын өдөр

 • 2014/03-21
 • 1597

Олон улсын Наурызын өдөр

Дэлхийн яруу найргийн өдөр

Дэлхийн яруу найргийн өдөр

 • 2014/03-21
 • 2266

Дэлхийн яруу найргийн өдөр

Олон Улсын Эх хэлний өдөр

Олон Улсын Эх хэлний өдөр

 • 2014/02-21
 • 4247

Олон Улсын Эх хэлний өдөр

Дэлхийн Радиогийн өдөр

Дэлхийн Радиогийн өдөр

 • 2014/02-13
 • 2706

Дэлхийн Радиогийн өдөр

Хүний эрхийн өдөр

Хүний эрхийн өдөр

 • 2013/12-10
 • 2194

Хүний эрхийн өдөр

ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр

ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр

 • 2013/12-01
 • 6534

ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр

Олон улсын хүлцэл тэвчил, эв найрамдлын өдөр

Олон улсын хүлцэл тэвчил, эв найрамдлын өдөр

 • 2013/11-16
 • 1792

Олон улсын хүлцэл тэвчил, эв найрамдлын өдөр

Дэлхийн Философийн өдөр

Дэлхийн Философийн өдөр

 • 2016/11-17
 • 2159

Дэлхийн Философийн өдөр

Мэдээ мэдээлэл
2018 оны 9 дүгээр сарын 25
Тэмдэглэлт өдрүүд