Холбоо барих


Agenda

“ХБНГУ-ЫН дэлхийн өвд бүртгэгдсэн газрууд” үзэсгэлэн

A photo exhibition “German World Heritage Sites” launched at the Ministry of Foreign ...

 • 2014/11-16
 • 3085

A photo exhibition “German World Heritage Sites” launched at the Ministry of Foreign Affairs, Mongolia

Сэргээгдэх эрчим хүч

Renewable Energy

 • 2014/11-12
 • 3681

Renewable and Alternative Energies

Олон улсын геологийн харьцуулалтын хөтөлбөр - IGCP

International Geoscience Programme - IGCP

 • 2014/11-12
 • 2385

International Geoscience Programme - IGCP

Хүн ба шим мандал хөтөлбөр - MAB

The Man and the Biosphere Programme - MAB

 • 2014/11-12
 • 3780

The Man and the Biosphere Programme - MAB

 Олон улсын ус зүйн хөтөлбөр - IHP

The International Hydrological Programme - IHP

 • 2014/11-11
 • 3816

The International Hydrological Programme

Шинжлэх Ухаан, Технологи, Инноваци

Science, Technology and Innovation

 • 2014/10-05
 • 4251

Science, Technology and Innovation

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 201712th January 201720th December 2016
March 09, 2016
Events