Холбоо барих


“Сахиусан Дара эх”

Sutra of Great Deity Tara

  • 2015/02-17
  • 1919

Sutra of Great Deity Tara

“Есөн эрдэнийн Ганжуур”

"Kanjur written with 9 precious stones"

  • 2014/11-17
  • 4596

"Kanjur written with 9 precious stones"

“Монгол шунхан Данжуур”

"Mongolian Tanjur"

  • 2014/11-17
  • 3773

"Mongolian Tanjur"

“Лу.Алтан товч”

Lu. “Altan Tobchi” : Golden History written in 1651

  • 2014/11-12
  • 6505

Lu. “Altan Tobchi” : Golden History written in 1651

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 201712th January 201720th December 2016
March 09, 2016
Events