Холбоо барих


World Heritage

“Сахиусан Дара эх”

Sutra of Great Deity Tara

 • 2015/02-17
 • 1920

Sutra of Great Deity Tara

"Mongolian knuckle-bone shooting"

 • 2015/02-17
 • 5898

"Mongolian knuckle-bone shooting"

“Есөн эрдэнийн Ганжуур”

"Kanjur written with 9 precious stones"

 • 2014/11-17
 • 4597

"Kanjur written with 9 precious stones"

“Монгол шунхан Данжуур”

"Mongolian Tanjur"

 • 2014/11-17
 • 3773

"Mongolian Tanjur"

"Falconry"

 • 2014/11-16
 • 4674

2010

“Лу.Алтан товч”

Lu. “Altan Tobchi” : Golden History written in 1651

 • 2014/11-12
 • 6505

Lu. “Altan Tobchi” : Golden History written in 1651

"Traditional Art of Khӧӧmei"

 • 2014/10-16
 • 4220

- 2010

"Mongolian Epic"

 • 2014/10-15
 • 5059

- 2009

"Morin khuur"

 • 2014/10-15
 • 11315

- 2013

Увс нуурын ай сав газар

The Uvs Nuur basin

 • 2014/10-14
 • 1925

- 2003

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 201712th January 201720th December 2016
March 09, 2016
Events