Холбоо барих


Unesco & Mongolia

Түүхэн үйл явдлууд

MIlestones

 • 2014/10-03
 • 4955

Milestones

Хороод (Засгийн газар хоорондын хороо, зөвлөл)

Committees (Intergovernmental Committee, Council)

 • 2014/10-03
 • 4792

Committees (Intergovernmental Committee, Council)

Гүйцэтгэх зөвлөл

Executive Council

 • 2014/10-03
 • 4319

Executive Council

Ерөнхий бага хурал

General Conference

 • 2014/10-03
 • 4516

General Conference

Танилцуулга

About UNESCO

 • 2014/10-03
 • 7519

About UNESCO

Он цагийн хэлхээс

Chronology

 • 2014/10-03
 • 4729

Chronology

Оролцооны хөтөлбөр

Participation Programmes

 • 2014/10-03
 • 3853

Participation Programmes

Эрх зүйн баримт бичгүүд

Legal documents

 • 2014/10-03
 • 4282

Legal documents

Нэгдэн орсон Конвенцууд

Conventions

 • 2014/10-03
 • 6097

Conventions

Санамж бичгүүд

Memorandums

 • 2014/10-03
 • 6755

Memorandums

ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий захирлуудын айлчлал

Official visits of Directors General

 • 2014/10-03
 • 3899

Official visits of Directors General

Байнгын төлөөлөгчийн газар

Permanent Representative Office

 • 2014/10-03
 • 4744

Permanent Representative Office

Монголын төлөөлөгчид ЮНЕСКО-д

Mongolian delegationsto UNESCO

 • 2014/10-03
 • 4233

Mongolian delegationsto UNESCO

Монгол улс ЮНЕСКО-д элссэн нь

Mongolian Membership in UNESCO

 • 2014/10-02
 • 5772

Mongolian Membership in UNESCO

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 201712th January 201720th December 2016
March 09, 2016
Events