Холбоо барих


Unesco & Mongolia

Түүхэн үйл явдлууд

MIlestones

 • 2014/10-03
 • 4685

Milestones

Хороод (Засгийн газар хоорондын хороо, зөвлөл)

Committees (Intergovernmental Committee, Council)

 • 2014/10-03
 • 4586

Committees (Intergovernmental Committee, Council)

Гүйцэтгэх зөвлөл

Executive Council

 • 2014/10-03
 • 4109

Executive Council

Ерөнхий бага хурал

General Conference

 • 2014/10-03
 • 4265

General Conference

Танилцуулга

About UNESCO

 • 2014/10-03
 • 7085

About UNESCO

Он цагийн хэлхээс

Chronology

 • 2014/10-03
 • 4480

Chronology

Оролцооны хөтөлбөр

Participation Programmes

 • 2014/10-03
 • 3680

Participation Programmes

Эрх зүйн баримт бичгүүд

Legal documents

 • 2014/10-03
 • 4085

Legal documents

Нэгдэн орсон Конвенцууд

Conventions

 • 2014/10-03
 • 5836

Conventions

Санамж бичгүүд

Memorandums

 • 2014/10-03
 • 6332

Memorandums

ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий захирлуудын айлчлал

Official visits of Directors General

 • 2014/10-03
 • 3710

Official visits of Directors General

Байнгын төлөөлөгчийн газар

Permanent Representative Office

 • 2014/10-03
 • 4560

Permanent Representative Office

Монголын төлөөлөгчид ЮНЕСКО-д

Mongolian delegationsto UNESCO

 • 2014/10-03
 • 4020

Mongolian delegationsto UNESCO

Монгол улс ЮНЕСКО-д элссэн нь

Mongolian Membership in UNESCO

 • 2014/10-02
 • 5265

Mongolian Membership in UNESCO

News

January 16th 2017


February 16th 2017


February 3rd 2017


January 31st 201712th January 201720th December 2016
March 09, 2016
Events